Các phương thức thanh toán và rút tiền tại Go88

Thông báo: từ ngày 7/3/2024 Webiste https://kgo88.com đã chuyển sang Webiste https://1go88.com vì lý do nâng cấp game tài xỉu livestream.

Thông báo: Từ ngày 11/5/2024 website 1go88.com đã chuyển sang clubgo88.com vì lý do nâng cấp game xóc đĩa livestream.

7 cách thức nạp tiền 

7 cách thức nạp tiền 

Dưới đây là thông tin chi tiết về 7 cách nạp tiền vào tài khoản Go88, bao gồm ngân hàng, CodePay, 1Pay, ví điện tử, tiền ảo, thẻ cào và gifcode:

Ngân hàng

 • Kết nối tài khoản ngân hàng của bạn với tài khoản Go88.
 • Chọn phương thức nạp tiền qua ngân hàng.
 • Nhập thông tin liên quan và số tiền bạn muốn nạp.
 • Xác nhận giao dịch và chờ quá trình xử lý.

CodePay

 • Chọn phương thức CodePay trong tài khoản Go88.
 • Nhập mã CodePay và số tiền bạn muốn nạp.
 • Xác nhận giao dịch và đợi xử lý.

1Pay

 • Lựa chọn 1Pay làm phương thức nạp tiền.
 • Nhập thông tin cần thiết và số tiền muốn nạp.
 • Xác nhận giao dịch và đợi quá trình xử lý.

Ví điện tử

 • Kết nối ví điện tử của bạn với tài khoản Go88.
 • Chọn phương thức nạp tiền qua ví điện tử.
 • Nhập thông tin và số tiền cần nạp.
 • Xác nhận và đợi quá trình xử lý.

Tiền ảo

 • Nếu hỗ trợ, chọn phương thức nạp tiền qua tiền ảo (ví dụ: Bitcoin, Ethereum).
 • Nhập địa chỉ ví tiền ảo và số tiền cần nạp.
 • Xác nhận và đợi xử lý.

Thẻ cào

 • Chọn phương thức nạp tiền qua thẻ cào.
 • Nhập mã và số seri thẻ cào.
 • Xác nhận số tiền và gửi yêu cầu nạp tiền.

Gifcode

 • Nếu có, chọn phương thức nạp tiền qua gifcode.
 • Nhập mã gifcode và số tiền cần nạp.
 • Xác nhận giao dịch và đợi xử lý.

3 cách thức rút tiền GO88

3 cách thức rút tiền GO88

Việc rút tiền từ Go88 có thể thực hiện qua một số cách khác nhau, nhưng thông tin cụ thể có thể thay đổi theo thời điểm và quy định của Go88. Dưới đây là mô tả cụ thể về 3 cách rút tiền tại Go88, bao gồm ngân hàng, thẻ cào, và tiền ảo:

Rút tiền qua Ngân hàng

 • Kết nối tài khoản ngân hàng của bạn với tài khoản Go88.
 • Truy cập phần “Rút tiền” hoặc “Withdraw” trong tài khoản Go88 của bạn.
 • Nhập thông tin liên quan như số tài khoản, tên ngân hàng, và số tài khoản ngân hàng.
 • Chọn số tiền bạn muốn rút và xác nhận giao dịch.
 • Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn theo thời gian xử lý của Go88.

Rút tiền qua Thẻ cào

 • Chọn phương thức “Rút tiền qua thẻ cào” trong tài khoản Go88 của bạn.
 • Chọn loại thẻ cào bạn muốn sử dụng.
 • Nhập mã thẻ cào và số seri theo yêu cầu.
 • Xác nhận thông tin và số tiền cần rút.
 • Giao dịch sẽ được xử lý và số tiền sẽ được cập nhật vào tài khoản Go88 của bạn.

Rút tiền qua Tiền ảo

 • Nếu Go88 hỗ trợ rút tiền qua tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, bạn cần chọn phương thức này trong tài khoản của mình.
 • Nhập địa chỉ ví tiền ảo của bạn và số tiền cần rút.
 • Xác nhận giao dịch và đợi cho quá trình xử lý.
 • Số tiền sẽ được chuyển vào địa chỉ ví tiền ảo bạn cung cấp.