Thống kê chi tiết kết quả xổ số Phú Yên

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Phú Yên

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 4 Lần 4.44%
28 4 Lần 4.44%
07 3 Lần 3.33%
43 3 Lần 3.33%
64 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
34 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Phú Yên đến 22/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
10 4 Lần Tăng 1
28 4 Lần Tăng 1
07 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Giảm 1
64 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 6 Không tăng
43 6 Không tăng
62 6 Không tăng
64 6 Tăng 2
10 5 Tăng 1
84 5 Tăng 1
15 4 Giảm 1
35 4 Không tăng
42 4 Không tăng
58 4 Không tăng
85 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 15 Tăng 1
12 13 Không tăng
38 10 Không tăng
43 10 Không tăng
89 10 Giảm 1
15 9 Không tăng
30 9 Không tăng
58 9 Không tăng
62 9 Không tăng
64 9 Tăng 2
06 8 Không tăng
07 8 Không tăng
10 8 Giảm 1
23 8 Không tăng
35 8 Giảm 1
42 8 Không tăng
53 8 Không tăng
72 8 Giảm 1
97 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 18: 2 Kỳ
  • 28: 2 Kỳ
  • 64: 2 Kỳ
  • 10: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Phú Yên trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
12 Lần Giảm 1
0
Không tăng 20 Lần
23 Lần Tăng 2
1
Không tăng 12 Lần
21 Lần Tăng 2
2
Giảm 1 24 Lần
17 Lần Giảm 2
3
Không tăng 19 Lần
22 Lần Tăng 1
4
Tăng 5 21 Lần
17 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 22 Lần
23 Lần Tăng 1
6
Giảm 1 10 Lần
9 Lần Không tăng
7
Giảm 3 17 Lần
20 Lần Giảm 2
8
Tăng 1 21 Lần
16 Lần Không tăng
9
Không tăng 14 Lần