Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Phú Yên - 27/11/2023

ĐB 401919
Nhất 27775
Nhì 43203
Ba 47548 29131
90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Năm 1490
Sáu 9789 5888 1759
Bảy 366
Tám 98
Đầu
0 03, 00
1 19
2 23
3 31, 37
4 48, 40, 45, 46
5 53, 59
6 66
7 75
8 89, 88
9 90, 98
Đuôi
0 40, 00, 90
1 31
2
3 03, 23, 53
4
5 75, 45
6 46, 66
7 37
8 48, 88, 98
9 19, 89, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 20/11/2023

ĐB 829687
Nhất 87226
Nhì 40166
Ba 00806 36694
35979 66546 75325 56101
03710 42995 46303
Năm 1798
Sáu 0706 7225 5712
Bảy 671
Tám 34
Đầu
0 06, 01, 03, 06
1 10, 12
2 26, 25, 25
3 34
4 46
5
6 66
7 79, 71
8 87
9 94, 95, 98
Đuôi
0 10
1 01, 71
2 12
3 03
4 94, 34
5 25, 95, 25
6 26, 66, 06, 46, 06
7 87
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/11/2023

ĐB 434308
Nhất 43852
Nhì 87986
Ba 99881 14324
85259 09990 54817 56769
50659 01232 41256
Năm 4804
Sáu 5212 2139 4314
Bảy 690
Tám 34
Đầu
0 08, 04
1 17, 12, 14
2 24
3 32, 39, 34
4
5 52, 59, 59, 56
6 69
7
8 86, 81
9 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1 81
2 52, 32, 12
3
4 24, 04, 14, 34
5
6 86, 56
7 17
8 08
9 59, 69, 59, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/11/2023

ĐB 372081
Nhất 53107
Nhì 23500
Ba 23963 94521
38619 57972 66599 45012
07937 10262 42825
Năm 7989
Sáu 9329 6903 1528
Bảy 173
Tám 70
Đầu
0 07, 00, 03
1 19, 12
2 21, 25, 29, 28
3 37
4
5
6 63, 62
7 72, 73, 70
8 81, 89
9 99
Đuôi
0 00, 70
1 81, 21
2 72, 12, 62
3 63, 03, 73
4
5 25
6
7 07, 37
8 28
9 19, 99, 89, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 30/10/2023

ĐB 400243
Nhất 65308
Nhì 49330
Ba 19236 61513
64416 82442 05134 18047
76002 46963 91095
Năm 4037
Sáu 5339 3091 9138
Bảy 114
Tám 07
Đầu
0 08, 02, 07
1 13, 16, 14
2
3 30, 36, 34, 37, 39, 38
4 43, 42, 47
5
6 63
7
8
9 95, 91
Đuôi
0 30
1 91
2 42, 02
3 43, 13, 63
4 34, 14
5 95
6 36, 16
7 47, 37, 07
8 08, 38
9 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 23/10/2023

ĐB 145778
Nhất 22647
Nhì 42692
Ba 03898 95730
57333 24760 06688 19708
82123 15461 51049
Năm 8938
Sáu 7686 9191 8427
Bảy 010
Tám 23
Đầu
0 08
1 10
2 23, 27, 23
3 30, 33, 38
4 47, 49
5
6 60, 61
7 78
8 88, 86
9 92, 98, 91
Đuôi
0 30, 60, 10
1 61, 91
2 92
3 33, 23, 23
4
5
6 86
7 47, 27
8 78, 98, 88, 08, 38
9 49

Kết quả sổ xố Phú Yên - 16/10/2023

ĐB 688565
Nhất 50633
Nhì 10458
Ba 96928 07098
04445 98261 97219 34640
31248 06135 04221
Năm 0571
Sáu 3528 2088 8900
Bảy 930
Tám 29
Đầu
0 00
1 19
2 28, 21, 28, 29
3 33, 35, 30
4 45, 40, 48
5 58
6 65, 61
7 71
8 88
9 98
Đuôi
0 40, 00, 30
1 61, 21, 71
2
3 33
4
5 65, 45, 35
6
7
8 58, 28, 98, 48, 28, 88
9 19, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 09/10/2023

ĐB 400518
Nhất 19494
Nhì 02023
Ba 17697 62571
16467 34607 12520 07968
74177 25842 30116
Năm 6080
Sáu 5374 3347 6093
Bảy 815
Tám 38
Đầu
0 07
1 18, 16, 15
2 23, 20
3 38
4 42, 47
5
6 67, 68
7 71, 77, 74
8 80
9 94, 97, 93
Đuôi
0 20, 80
1 71
2 42
3 23, 93
4 94, 74
5 15
6 16
7 97, 67, 07, 77, 47
8 18, 68, 38
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 02/10/2023

ĐB 008967
Nhất 81439
Nhì 39905
Ba 17387 32002
12753 64006 91595 14694
45564 54706 99891
Năm 1651
Sáu 1653 8304 2497
Bảy 720
Tám 17
Đầu
0 05, 02, 06, 06, 04
1 17
2 20
3 39
4
5 53, 51, 53
6 67, 64
7
8 87
9 95, 94, 91, 97
Đuôi
0 20
1 91, 51
2 02
3 53, 53
4 94, 64, 04
5 05, 95
6 06, 06
7 67, 87, 97, 17
8
9 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/09/2023

ĐB 606910
Nhất 45372
Nhì 95635
Ba 85610 29149
99947 40693 12979 10559
97389 05751 41356
Năm 4945
Sáu 9029 3598 6203
Bảy 609
Tám 40
Đầu
0 03, 09
1 10, 10
2 29
3 35
4 49, 47, 45, 40
5 59, 51, 56
6
7 72, 79
8 89
9 93, 98
Đuôi
0 10, 10, 40
1 51
2 72
3 93, 03
4
5 35, 45
6 56
7 47
8 98
9 49, 79, 59, 89, 29, 09

Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/09/2023

ĐB 805515
Nhất 07816
Nhì 18167
Ba 03549 00582
72285 45663 27986 10928
33681 98615 83249
Năm 2418
Sáu 4423 3251 2795
Bảy 296
Tám 38
Đầu
0
1 15, 16, 15, 18
2 28, 23
3 38
4 49, 49
5 51
6 67, 63
7
8 82, 85, 86, 81
9 95, 96
Đuôi
0
1 81, 51
2 82
3 63, 23
4
5 15, 85, 15, 95
6 16, 86, 96
7 67
8 28, 18, 38
9 49, 49

Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/09/2023

ĐB 063642
Nhất 46458
Nhì 76009
Ba 13529 14437
84745 97560 41986 55714
31432 44739 87973
Năm 7923
Sáu 7882 5296 4816
Bảy 421
Tám 99
Đầu
0 09
1 14, 16
2 29, 23, 21
3 37, 32, 39
4 42, 45
5 58
6 60
7 73
8 86, 82
9 96, 99
Đuôi
0 60
1 21
2 42, 32, 82
3 73, 23
4 14
5 45
6 86, 96, 16
7 37
8 58
9 09, 29, 39, 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/09/2023

ĐB 233556
Nhất 71606
Nhì 21051
Ba 35873 49759
83233 65291 05525 44527
72102 78681 93476
Năm 1877
Sáu 4542 4527 1162
Bảy 757
Tám 78
Đầu
0 06, 02
1
2 25, 27, 27
3 33
4 42
5 56, 51, 59, 57
6 62
7 73, 76, 77, 78
8 81
9 91
Đuôi
0
1 51, 91, 81
2 02, 42, 62
3 73, 33
4
5 25
6 56, 06, 76
7 27, 77, 27, 57
8 78
9 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 28/08/2023

ĐB 047033
Nhất 31182
Nhì 44475
Ba 94088 54941
61686 41332 55649 58912
59169 95541 43031
Năm 9331
Sáu 7100 1569 9478
Bảy 684
Tám 99
Đầu
0 00
1 12
2
3 33, 32, 31, 31
4 41, 49, 41
5
6 69, 69
7 75, 78
8 82, 88, 86, 84
9 99
Đuôi
0 00
1 41, 41, 31, 31
2 82, 32, 12
3 33
4 84
5 75
6 86
7
8 88, 78
9 49, 69, 69, 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 21/08/2023

ĐB 481223
Nhất 24112
Nhì 51582
Ba 41284 65655
59637 94976 77129 78516
81414 71941 99930
Năm 0394
Sáu 6480 9099 7565
Bảy 095
Tám 08
Đầu
0 08
1 12, 16, 14
2 23, 29
3 37, 30
4 41
5 55
6 65
7 76
8 82, 84, 80
9 94, 99, 95
Đuôi
0 30, 80
1 41
2 12, 82
3 23
4 84, 14, 94
5 55, 65, 95
6 76, 16
7 37
8 08
9 29, 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 14/08/2023

ĐB 944069
Nhất 44019
Nhì 49937
Ba 38864 87318
94577 43397 66451 11023
47963 64739 50716
Năm 0318
Sáu 7187 2713 7557
Bảy 317
Tám 33
Đầu
0
1 19, 18, 16, 18, 13, 17
2 23
3 37, 39, 33
4
5 51, 57
6 69, 64, 63
7 77
8 87
9 97
Đuôi
0
1 51
2
3 23, 63, 13, 33
4 64
5
6 16
7 37, 77, 97, 87, 57, 17
8 18, 18
9 69, 19, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 07/08/2023

ĐB 685529
Nhất 97938
Nhì 41700
Ba 21713 69994
72467 00104 35684 90801
37619 43397 31023
Năm 9573
Sáu 0261 9758 2818
Bảy 779
Tám 98
Đầu
0 00, 04, 01
1 13, 19, 18
2 29, 23
3 38
4
5 58
6 67, 61
7 73, 79
8 84
9 94, 97, 98
Đuôi
0 00
1 01, 61
2
3 13, 23, 73
4 94, 04, 84
5
6
7 67, 97
8 38, 58, 18, 98
9 29, 19, 79

Kết quả sổ xố Phú Yên - 31/07/2023

ĐB 357049
Nhất 76935
Nhì 51791
Ba 95243 59148
55731 52560 69523 72775
27511 82400 90663
Năm 3011
Sáu 1148 8089 0973
Bảy 422
Tám 16
Đầu
0 00
1 11, 11, 16
2 23, 22
3 35, 31
4 49, 43, 48, 48
5
6 60, 63
7 75, 73
8 89
9 91
Đuôi
0 60, 00
1 91, 31, 11, 11
2 22
3 43, 23, 63, 73
4
5 35, 75
6 16
7
8 48, 48
9 49, 89

Kết quả sổ xố Phú Yên - 24/07/2023

ĐB 858556
Nhất 87985
Nhì 18273
Ba 93777 64244
63380 23177 92561 13153
12850 44757 00294
Năm 3034
Sáu 9993 0621 7361
Bảy 707
Tám 63
Đầu
0 07
1
2 21
3 34
4 44
5 56, 53, 50, 57
6 61, 61, 63
7 73, 77, 77
8 85, 80
9 94, 93
Đuôi
0 80, 50
1 61, 21, 61
2
3 73, 53, 93, 63
4 44, 94, 34
5 85
6 56
7 77, 77, 57, 07
8
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 17/07/2023

ĐB 136024
Nhất 19662
Nhì 86382
Ba 01207 06533
90579 72735 61148 34382
57891 47361 26274
Năm 9978
Sáu 6031 6801 9226
Bảy 903
Tám 78
Đầu
0 07, 01, 03
1
2 24, 26
3 33, 35, 31
4 48
5
6 62, 61
7 79, 74, 78, 78
8 82, 82
9 91
Đuôi
0
1 91, 61, 31, 01
2 62, 82, 82
3 33, 03
4 24, 74
5 35
6 26
7 07
8 48, 78, 78
9 79

Kết quả sổ xố Phú Yên - 10/07/2023

ĐB 274887
Nhất 67195
Nhì 18526
Ba 28202 78521
95520 74918 01416 19663
64345 81504 83192
Năm 1179
Sáu 7960 3166 1159
Bảy 175
Tám 66
Đầu
0 02, 04
1 18, 16
2 26, 21, 20
3
4 45
5 59
6 63, 60, 66, 66
7 79, 75
8 87
9 95, 92
Đuôi
0 20, 60
1 21
2 02, 92
3 63
4 04
5 95, 45, 75
6 26, 16, 66, 66
7 87
8 18
9 79, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 03/07/2023

ĐB 360369
Nhất 13585
Nhì 77372
Ba 95989 69298
25011 07624 22540 92734
59379 20529 51962
Năm 9692
Sáu 6814 1292 3496
Bảy 085
Tám 20
Đầu
0
1 11, 14
2 24, 29, 20
3 34
4 40
5
6 69, 62
7 72, 79
8 85, 89, 85
9 98, 92, 92, 96
Đuôi
0 40, 20
1 11
2 72, 62, 92, 92
3
4 24, 34, 14
5 85, 85
6 96
7
8 98
9 69, 89, 79, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/06/2023

ĐB 847518
Nhất 51954
Nhì 17386
Ba 76905 86963
51266 18159 68368 50191
04950 20379 20039
Năm 9413
Sáu 0678 9403 7258
Bảy 566
Tám 86
Đầu
0 05, 03
1 18, 13
2
3 39
4
5 54, 59, 50, 58
6 63, 66, 68, 66
7 79, 78
8 86, 86
9 91
Đuôi
0 50
1 91
2
3 63, 13, 03
4 54
5 05
6 86, 66, 66, 86
7
8 18, 68, 78, 58
9 59, 79, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 19/06/2023

ĐB 299682
Nhất 35351
Nhì 22164
Ba 68253 30741
28535 64238 11970 74508
59988 43269 92229
Năm 2323
Sáu 5526 3763 4225
Bảy 618
Tám 22
Đầu
0 08
1 18
2 29, 23, 26, 25, 22
3 35, 38
4 41
5 51, 53
6 64, 69, 63
7 70
8 82, 88
9
Đuôi
0 70
1 51, 41
2 82, 22
3 53, 23, 63
4 64
5 35, 25
6 26
7
8 38, 08, 88, 18
9 69, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 12/06/2023

ĐB 218346
Nhất 33074
Nhì 19353
Ba 10222 57140
09268 72269 55510 93709
51387 96003 76443
Năm 2184
Sáu 9845 5594 7751
Bảy 285
Tám 29
Đầu
0 09, 03
1 10
2 22, 29
3
4 46, 40, 43, 45
5 53, 51
6 68, 69
7 74
8 87, 84, 85
9 94
Đuôi
0 40, 10
1 51
2 22
3 53, 03, 43
4 74, 84, 94
5 45, 85
6 46
7 87
8 68
9 69, 09, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 05/06/2023

ĐB 284879
Nhất 95561
Nhì 51150
Ba 03558 80230
73534 15017 00204 12696
04918 42829 16937
Năm 0718
Sáu 2199 2908 8273
Bảy 603
Tám 51
Đầu
0 04, 08, 03
1 17, 18, 18
2 29
3 30, 34, 37
4
5 50, 58, 51
6 61
7 79, 73
8
9 96, 99
Đuôi
0 50, 30
1 61, 51
2
3 73, 03
4 34, 04
5
6 96
7 17, 37
8 58, 18, 18, 08
9 79, 29, 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/05/2023

ĐB 048500
Nhất 04280
Nhì 01696
Ba 92315 33182
33674 81340 84464 73531
87886 94627 04904
Năm 3328
Sáu 6003 5725 5897
Bảy 714
Tám 90
Đầu
0 00, 04, 03
1 15, 14
2 27, 28, 25
3 31
4 40
5
6 64
7 74
8 80, 82, 86
9 96, 97, 90
Đuôi
0 00, 80, 40, 90
1 31
2 82
3 03
4 74, 64, 04, 14
5 15, 25
6 96, 86
7 27, 97
8 28
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/05/2023

ĐB 516036
Nhất 26349
Nhì 59932
Ba 83888 79186
71114 26141 38282 86640
82219 12128 89175
Năm 4235
Sáu 2313 8558 2147
Bảy 913
Tám 81
Đầu
0
1 14, 19, 13, 13
2 28
3 36, 32, 35
4 49, 41, 40, 47
5 58
6
7 75
8 88, 86, 82, 81
9
Đuôi
0 40
1 41, 81
2 32, 82
3 13, 13
4 14
5 75, 35
6 36, 86
7 47
8 88, 28, 58
9 49, 19

Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/05/2023

ĐB 398038
Nhất 26828
Nhì 72872
Ba 71723 71451
68197 89405 79529 88466
38058 90254 45655
Năm 5368
Sáu 3800 7922 9427
Bảy 929
Tám 46
Đầu
0 05, 00
1
2 28, 23, 29, 22, 27, 29
3 38
4 46
5 51, 58, 54, 55
6 66, 68
7 72
8
9 97
Đuôi
0 00
1 51
2 72, 22
3 23
4 54
5 05, 55
6 66, 46
7 97, 27
8 38, 28, 58, 68
9 29, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/05/2023

ĐB 690680
Nhất 77981
Nhì 22660
Ba 91607 38778
33592 78060 47169 60959
43254 37102 74829
Năm 7672
Sáu 7165 5627 4036
Bảy 184
Tám 62
Đầu
0 07, 02
1
2 29, 27
3 36
4
5 59, 54
6 60, 60, 69, 65, 62
7 78, 72
8 80, 81, 84
9 92
Đuôi
0 80, 60, 60
1 81
2 92, 02, 72, 62
3
4 54, 84
5 65
6 36
7 07, 27
8 78
9 69, 59, 29

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngà 1

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Phú Yên. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Phú Yên 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngà 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày thế nào?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSPY 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSPY 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.