Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Phú Yên - 27/05/2024

ĐB 362471
Nhất 59743
Nhì 96915
Ba 26659 85592
03302 01559 49520 70970
89334 91406 56088
Năm 3618
Sáu 3057 8466 0270
Bảy 375
Tám 36
Đầu
0 02, 06
1 15, 18
2 20
3 34, 36
4 43
5 59, 59, 57
6 66
7 71, 70, 70, 75
8 88
9 92
Đuôi
0 20, 70, 70
1 71
2 92, 02
3 43
4 34
5 15, 75
6 06, 66, 36
7 57
8 88, 18
9 59, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 20/05/2024

ĐB 042509
Nhất 80839
Nhì 22058
Ba 95207 08484
06386 39864 27875 67554
12858 05105 44275
Năm 2429
Sáu 5984 8718 3841
Bảy 961
Tám 54
Đầu
0 09, 07, 05
1 18
2 29
3 39
4 41
5 58, 54, 58, 54
6 64, 61
7 75, 75
8 84, 86, 84
9
Đuôi
0
1 41, 61
2
3
4 84, 64, 54, 84, 54
5 75, 05, 75
6 86
7 07
8 58, 58, 18
9 09, 39, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/05/2024

ĐB 011632
Nhất 65390
Nhì 29191
Ba 15224 19334
35335 94493 05715 65211
49249 05252 01946
Năm 1102
Sáu 1784 1763 5820
Bảy 354
Tám 97
Đầu
0 02
1 15, 11
2 24, 20
3 32, 34, 35
4 49, 46
5 52, 54
6 63
7
8 84
9 90, 91, 93, 97
Đuôi
0 90, 20
1 91, 11
2 32, 52, 02
3 93, 63
4 24, 34, 84, 54
5 35, 15
6 46
7 97
8
9 49

Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/05/2024

ĐB 416753
Nhất 87606
Nhì 12820
Ba 95466 28827
30134 07411 75971 11224
40751 51334 75199
Năm 9121
Sáu 1450 3141 0876
Bảy 509
Tám 31
Đầu
0 06, 09
1 11
2 20, 27, 24, 21
3 34, 34, 31
4 41
5 53, 51, 50
6 66
7 71, 76
8
9 99
Đuôi
0 20, 50
1 11, 71, 51, 21, 41, 31
2
3 53
4 34, 24, 34
5
6 06, 66, 76
7 27
8
9 99, 09

Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/04/2024

ĐB 629502
Nhất 77107
Nhì 07966
Ba 18028 71530
62853 00827 31644 76271
95066 09004 50691
Năm 1636
Sáu 3320 8690 4475
Bảy 810
Tám 47
Đầu
0 02, 07, 04
1 10
2 28, 27, 20
3 30, 36
4 44, 47
5 53
6 66, 66
7 71, 75
8
9 91, 90
Đuôi
0 30, 20, 90, 10
1 71, 91
2 02
3 53
4 44, 04
5 75
6 66, 66, 36
7 07, 27, 47
8 28
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/04/2024

ĐB 939149
Nhất 29163
Nhì 70918
Ba 32714 36647
94198 25584 63324 77880
45528 47113 67579
Năm 0895
Sáu 7964 9410 1932
Bảy 124
Tám 64
Đầu
0
1 18, 14, 13, 10
2 24, 28, 24
3 32
4 49, 47
5
6 63, 64, 64
7 79
8 84, 80
9 98, 95
Đuôi
0 80, 10
1
2 32
3 63, 13
4 14, 84, 24, 64, 24, 64
5 95
6
7 47
8 18, 98, 28
9 49, 79

Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/04/2024

ĐB 049036
Nhất 78435
Nhì 72318
Ba 95364 04717
82469 33408 67129 81691
02728 33121 14597
Năm 1210
Sáu 3097 9394 8815
Bảy 536
Tám 23
Đầu
0 08
1 18, 17, 10, 15
2 29, 28, 21, 23
3 36, 35, 36
4
5
6 64, 69
7
8
9 91, 97, 97, 94
Đuôi
0 10
1 91, 21
2
3 23
4 64, 94
5 35, 15
6 36, 36
7 17, 97, 97
8 18, 08, 28
9 69, 29

Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/04/2024

ĐB 905943
Nhất 05277
Nhì 52560
Ba 30371 90203
43529 53185 82142 62509
79922 14362 10643
Năm 5053
Sáu 4307 7637 3242
Bảy 738
Tám 59
Đầu
0 03, 09, 07
1
2 29, 22
3 37, 38
4 43, 42, 43, 42
5 53, 59
6 60, 62
7 77, 71
8 85
9
Đuôi
0 60
1 71
2 42, 22, 62, 42
3 43, 03, 43, 53
4
5 85
6
7 77, 07, 37
8 38
9 29, 09, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 01/04/2024

ĐB 729799
Nhất 56300
Nhì 28699
Ba 72307 89792
98965 17140 69448 32862
82028 56326 90984
Năm 4910
Sáu 2807 8469 4139
Bảy 334
Tám 43
Đầu
0 00, 07, 07
1 10
2 28, 26
3 39, 34
4 40, 48, 43
5
6 65, 62, 69
7
8 84
9 99, 99, 92
Đuôi
0 00, 40, 10
1
2 92, 62
3 43
4 84, 34
5 65
6 26
7 07, 07
8 48, 28
9 99, 99, 69, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/03/2024

ĐB 112501
Nhất 42287
Nhì 55891
Ba 00984 20834
16710 51138 80944 95102
27055 66653 54540
Năm 8020
Sáu 6970 7025 5048
Bảy 600
Tám 28
Đầu
0 01, 02, 00
1 10
2 20, 25, 28
3 34, 38
4 44, 40, 48
5 55, 53
6
7 70
8 87, 84
9 91
Đuôi
0 10, 40, 20, 70, 00
1 01, 91
2 02
3 53
4 84, 34, 44
5 55, 25
6
7 87
8 38, 48, 28
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/03/2024

ĐB 097850
Nhất 38858
Nhì 42152
Ba 00088 61809
38185 95142 27920 48726
52957 19543 69064
Năm 4972
Sáu 2285 2889 1635
Bảy 811
Tám 64
Đầu
0 09
1 11
2 20, 26
3 35
4 42, 43
5 50, 58, 52, 57
6 64, 64
7 72
8 88, 85, 85, 89
9
Đuôi
0 50, 20
1 11
2 52, 42, 72
3 43
4 64, 64
5 85, 85, 35
6 26
7 57
8 58, 88
9 09, 89

Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/03/2024

ĐB 076557
Nhất 03384
Nhì 73083
Ba 72412 63743
85724 69628 11262 64258
48251 77686 57715
Năm 9612
Sáu 9762 2961 7811
Bảy 846
Tám 80
Đầu
0
1 12, 15, 12, 11
2 24, 28
3
4 43, 46
5 57, 58, 51
6 62, 62, 61
7
8 84, 83, 86, 80
9
Đuôi
0 80
1 51, 61, 11
2 12, 62, 12, 62
3 83, 43
4 84, 24
5 15
6 86, 46
7 57
8 28, 58
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/03/2024

ĐB 302925
Nhất 07814
Nhì 71461
Ba 36912 08140
69695 10478 91958 10167
78428 11815 46270
Năm 8433
Sáu 2372 8945 2337
Bảy 248
Tám 93
Đầu
0
1 14, 12, 15
2 25, 28
3 33, 37
4 40, 45, 48
5 58
6 61, 67
7 78, 70, 72
8
9 95, 93
Đuôi
0 40, 70
1 61
2 12, 72
3 33, 93
4 14
5 25, 95, 15, 45
6
7 67, 37
8 78, 58, 28, 48
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 26/02/2024

ĐB 428591
Nhất 72435
Nhì 22215
Ba 50723 97382
11510 16432 68697 97243
91450 63245 56172
Năm 3985
Sáu 7158 8761 4905
Bảy 882
Tám 87
Đầu
0 05
1 15, 10
2 23
3 35, 32
4 43, 45
5 50, 58
6 61
7 72
8 82, 85, 82, 87
9 91, 97
Đuôi
0 10, 50
1 91, 61
2 82, 32, 72, 82
3 23, 43
4
5 35, 15, 45, 85, 05
6
7 97, 87
8 58
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 19/02/2024

ĐB 390264
Nhất 58242
Nhì 29784
Ba 70853 33236
43616 91135 77360 48557
74166 48099 62355
Năm 6286
Sáu 7562 3162 5993
Bảy 313
Tám 14
Đầu
0
1 16, 13, 14
2
3 36, 35
4 42
5 53, 57, 55
6 64, 60, 66, 62, 62
7
8 84, 86
9 99, 93
Đuôi
0 60
1
2 42, 62, 62
3 53, 93, 13
4 64, 84, 14
5 35, 55
6 36, 16, 66, 86
7 57
8
9 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 12/02/2024

ĐB 246385
Nhất 43618
Nhì 71007
Ba 88573 06887
44630 17869 56139 47032
92397 72680 76953
Năm 1128
Sáu 8715 1882 2844
Bảy 567
Tám 96
Đầu
0 07
1 18, 15
2 28
3 30, 39, 32
4 44
5 53
6 69, 67
7 73
8 85, 87, 80, 82
9 97, 96
Đuôi
0 30, 80
1
2 32, 82
3 73, 53
4 44
5 85, 15
6 96
7 07, 87, 97, 67
8 18, 28
9 69, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 05/02/2024

ĐB 984658
Nhất 44115
Nhì 67876
Ba 32223 14176
18081 64488 47841 13299
81918 80456 13703
Năm 9636
Sáu 0821 9334 7760
Bảy 004
Tám 43
Đầu
0 03, 04
1 15, 18
2 23, 21
3 36, 34
4 41, 43
5 58, 56
6 60
7 76, 76
8 81, 88
9 99
Đuôi
0 60
1 81, 41, 21
2
3 23, 03, 43
4 34, 04
5 15
6 76, 76, 56, 36
7
8 58, 88, 18
9 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 29/01/2024

ĐB 632127
Nhất 19967
Nhì 41171
Ba 19872 13877
45694 85342 32996 27496
19273 94056 71712
Năm 6551
Sáu 2335 7262 9184
Bảy 030
Tám 24
Đầu
0
1 12
2 27, 24
3 35, 30
4 42
5 56, 51
6 67, 62
7 71, 72, 77, 73
8 84
9 94, 96, 96
Đuôi
0 30
1 71, 51
2 72, 42, 12, 62
3 73
4 94, 84, 24
5 35
6 96, 96, 56
7 27, 67, 77
8
9

Kết quả sổ xố Phú Yên - 22/01/2024

ĐB 760075
Nhất 60758
Nhì 20938
Ba 19967 58722
46858 05935 64452 40758
29989 51520 21806
Năm 4128
Sáu 6811 0815 9989
Bảy 989
Tám 48
Đầu
0 06
1 11, 15
2 22, 20, 28
3 38, 35
4 48
5 58, 58, 52, 58
6 67
7 75
8 89, 89, 89
9
Đuôi
0 20
1 11
2 22, 52
3
4
5 75, 35, 15
6 06
7 67
8 58, 38, 58, 58, 28, 48
9 89, 89, 89

Kết quả sổ xố Phú Yên - 15/01/2024

ĐB 591812
Nhất 60610
Nhì 13230
Ba 30949 03464
37453 65199 00412 75170
51173 24730 52722
Năm 8031
Sáu 8620 0787 8507
Bảy 002
Tám 14
Đầu
0 07, 02
1 12, 10, 12, 14
2 22, 20
3 30, 30, 31
4 49
5 53
6 64
7 70, 73
8 87
9 99
Đuôi
0 10, 30, 70, 30, 20
1 31
2 12, 12, 22, 02
3 53, 73
4 64, 14
5
6
7 87, 07
8
9 49, 99

Kết quả sổ xố Phú Yên - 08/01/2024

ĐB 112673
Nhất 96947
Nhì 28963
Ba 76392 37304
36231 51116 94763 58228
35666 43316 01490
Năm 1472
Sáu 6286 0592 6719
Bảy 827
Tám 68
Đầu
0 04
1 16, 16, 19
2 28, 27
3 31
4 47
5
6 63, 63, 66, 68
7 73, 72
8 86
9 92, 90, 92
Đuôi
0 90
1 31
2 92, 72, 92
3 73, 63, 63
4 04
5
6 16, 66, 16, 86
7 47, 27
8 28, 68
9 19

Kết quả sổ xố Phú Yên - 01/01/2024

ĐB 353596
Nhất 70416
Nhì 03290
Ba 00979 51198
79230 79372 24005 28168
85905 23699 35689
Năm 1663
Sáu 0298 7528 1106
Bảy 395
Tám 75
Đầu
0 05, 05, 06
1 16
2 28
3 30
4
5
6 68, 63
7 79, 72, 75
8 89
9 96, 90, 98, 99, 98, 95
Đuôi
0 90, 30
1
2 72
3 63
4
5 05, 05, 95, 75
6 96, 16, 06
7
8 98, 68, 98, 28
9 79, 99, 89

Kết quả sổ xố Phú Yên - 25/12/2023

ĐB 250989
Nhất 98040
Nhì 32589
Ba 66070 35839
54835 19743 25038 96823
66738 07087 62528
Năm 4581
Sáu 7837 9281 7632
Bảy 993
Tám 83
Đầu
0
1
2 23, 28
3 39, 35, 38, 38, 37, 32
4 40, 43
5
6
7 70
8 89, 89, 87, 81, 81, 83
9 93
Đuôi
0 40, 70
1 81, 81
2 32
3 43, 23, 93, 83
4
5 35
6
7 87, 37
8 38, 38, 28
9 89, 89, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 18/12/2023

ĐB 253924
Nhất 32139
Nhì 07330
Ba 52234 08719
25127 36982 23571 36368
33112 59197 07002
Năm 1184
Sáu 5690 8795 9271
Bảy 816
Tám 18
Đầu
0 02
1 19, 12, 16, 18
2 24, 27
3 39, 30, 34
4
5
6 68
7 71, 71
8 82, 84
9 97, 90, 95
Đuôi
0 30, 90
1 71, 71
2 82, 12, 02
3
4 24, 34, 84
5 95
6 16
7 27, 97
8 68, 18
9 39, 19

Kết quả sổ xố Phú Yên - 11/12/2023

ĐB 903242
Nhất 95620
Nhì 08949
Ba 86338 33170
38897 78859 55193 93591
80815 91063 87396
Năm 1032
Sáu 1059 4902 9317
Bảy 024
Tám 85
Đầu
0 02
1 15, 17
2 20, 24
3 38, 32
4 42, 49
5 59, 59
6 63
7 70
8 85
9 97, 93, 91, 96
Đuôi
0 20, 70
1 91
2 42, 32, 02
3 93, 63
4 24
5 15, 85
6 96
7 97, 17
8 38
9 49, 59, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 04/12/2023

ĐB 669872
Nhất 94152
Nhì 56043
Ba 83764 81812
53106 73570 49262 82974
01789 90873 80428
Năm 4112
Sáu 6373 7906 5112
Bảy 538
Tám 48
Đầu
0 06, 06
1 12, 12, 12
2 28
3 38
4 43, 48
5 52
6 64, 62
7 72, 70, 74, 73, 73
8 89
9
Đuôi
0 70
1
2 72, 52, 12, 62, 12, 12
3 43, 73, 73
4 64, 74
5
6 06, 06
7
8 28, 38, 48
9 89

Kết quả sổ xố Phú Yên - 27/11/2023

ĐB 401919
Nhất 27775
Nhì 43203
Ba 47548 29131
90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Năm 1490
Sáu 9789 5888 1759
Bảy 366
Tám 98
Đầu
0 03, 00
1 19
2 23
3 31, 37
4 48, 40, 45, 46
5 53, 59
6 66
7 75
8 89, 88
9 90, 98
Đuôi
0 40, 00, 90
1 31
2
3 03, 23, 53
4
5 75, 45
6 46, 66
7 37
8 48, 88, 98
9 19, 89, 59

Kết quả sổ xố Phú Yên - 20/11/2023

ĐB 829687
Nhất 87226
Nhì 40166
Ba 00806 36694
35979 66546 75325 56101
03710 42995 46303
Năm 1798
Sáu 0706 7225 5712
Bảy 671
Tám 34
Đầu
0 06, 01, 03, 06
1 10, 12
2 26, 25, 25
3 34
4 46
5
6 66
7 79, 71
8 87
9 94, 95, 98
Đuôi
0 10
1 01, 71
2 12
3 03
4 94, 34
5 25, 95, 25
6 26, 66, 06, 46, 06
7 87
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Phú Yên - 13/11/2023

ĐB 434308
Nhất 43852
Nhì 87986
Ba 99881 14324
85259 09990 54817 56769
50659 01232 41256
Năm 4804
Sáu 5212 2139 4314
Bảy 690
Tám 34
Đầu
0 08, 04
1 17, 12, 14
2 24
3 32, 39, 34
4
5 52, 59, 59, 56
6 69
7
8 86, 81
9 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1 81
2 52, 32, 12
3
4 24, 04, 14, 34
5
6 86, 56
7 17
8 08
9 59, 69, 59, 39

Kết quả sổ xố Phú Yên - 06/11/2023

ĐB 372081
Nhất 53107
Nhì 23500
Ba 23963 94521
38619 57972 66599 45012
07937 10262 42825
Năm 7989
Sáu 9329 6903 1528
Bảy 173
Tám 70
Đầu
0 07, 00, 03
1 19, 12
2 21, 25, 29, 28
3 37
4
5
6 63, 62
7 72, 73, 70
8 81, 89
9 99
Đuôi
0 00, 70
1 81, 21
2 72, 12, 62
3 63, 03, 73
4
5 25
6
7 07, 37
8 28
9 19, 99, 89, 29

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngà 1

Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Phú Yên. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Phú Yên 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 ngà 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày thế nào?

Xổ số Phú Yên 30 ngày – Kết quả XS Phú Yên 30 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSPY 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSPY 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân. 

bắn cá 789clubnạp tiền hit clubđăng nhập sunwingo88 apk ios